Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.gra-pegasus.pl

Postanowienia ogólne.

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.gra-pegasus.pl jest prowadzony przez firmę:
   CAMILS.PL EWA WIJAS
   ZAGRABOWICKA 21
   25-825 KIELCE
   
   zwaną dalej Sklepem: www.GRA-PEGASUS.pl
  2. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
  3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
  4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Składanie i realizacja zamówienia.

  1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza (koszyka – elektronicznego) dostępnego na witrynie: www.gra-pegasus.pl
  2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
  5. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  6. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  7. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przy odbiorze przesyłki pocztowej (kurierskiej) w opcji za pobraniem.
  8. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego lub karty płatniczej towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
  9. Zamówienia z formą płatności z góry, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
  10. Sklep prowadzi sprzedaż w formie  tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
  11. Sklep pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem.
  12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep.
  13. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT.
  14. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawionym przez Sklep odpowiednim rachunkiem.
  15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Pocztę Polską bądź Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  17. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  18. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
  19. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

Zwrot zakupionego towaru.

  1. Zwrot towarów. Licencje anonimowe: zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany.
  2. CAMILS.PL
   ul.Zalesie 27
   25-820 KIELCE
  3. 
   

   Klient dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep zwraca jedynie cenę produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Licencje imienne: zgodnie z art. 10, ust 3 „Ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” .

   Reklamacje

  4. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
  5. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.
  6. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez kontakt z naszą firmą za pomocą działu kontakt znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Po przyjęciu Formularza reklamacji przez Sklep, Sklep odeśle na adres e-mail Klienta zaakceptowany Formularz reklamacji, który Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres:
   CAMILS.PL EWA WIJAS
   ul. ZAGRABOWICKA 21
   25-825 KIELCE
   z dopiskiem: reklamacje
  7. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
  8. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.
  9. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

Pozostałe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Zamknij" na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Zamknij